Teamcoaching met de kudde

Voor bedrijven, organisaties en groepen heeft Lentezicht een aanbod met de kudde. Coaching met paarden is bijzonder geschikt voor groepen en teams. Paarden zijn in hun element wanneer ze in de kudde zijn. Ze communiceren, werken samen, zorgen voor harmonie, streven veiligheid na en doen dit op een zo effectief mogelijke manier. Het geheel is afhankelijk van de afzonderlijke leden van de kudde.

Samenwerking, balans, communicatie en leiderschap zijn een aantal thema’s die spelen in groepsdynamiek. Ieder lid verdient hierbinnen een eigen plek. Via coaching met paarden wordt helder wat de groep of het team nodig heeft, hoe het functioneert, hoe er wordt gecommuniceerd en wat er kan worden verbeterd.

Waar liggen krachten, welke talenten zijn aanwezig en hoe kun je elkaar versterken? Wat is de gezamenlijke doelstelling? Kent iedereen zijn verantwoordelijkheid? Coaching is leerzaam, geeft nieuwe inzichten en is daarnaast ook leuk!

 Teamcoaching biedt:

  • Inzicht in groepsprocessen
  • Inzicht in rollen
  • Brengt in beeld hoe groepsprocessen werken
  • Draagt bij aan teambuilding
  • Geeft kennis over non-verbale communicatie
  • Geeft tools om fysieke signalen vanuit het lichaam op te kunnen pikken
  • Laat zien wat iemands talenten en valkuilen zijn
  • Geeft feedback in groepsverband

De teambuilding wordt geboden door Judith en Allard Teekens

 

 

First image