Hulpverlening,coaching of behandeling

Wat is het onderscheid tussen hulpverlening en coaching met paarden?

Coaching wordt geboden aan iedereen die wil groeien in inzicht of in persoonlijke processen. Spelen er levensvragen? Ervaar je stress, of lichamelijke klachten zonder aanwijsbare redenen? Coaching biedt kortdurende trajecten die kunnen bestaan uit 1 of meerdere sessies. Bij coaching met paarden is er een duidelijke wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Er is aandacht voor verdere ontwikkeling. Doelen van coaching kunnen zijn, het vergroten van de persoonlijke effectiviteit of (professionele) vaardigheden van de gecoachte. Hierbij zijn vooraf gestelde doelen of een concrete vraag een uitgangspunt. Coaching helpt te erkennen wat er is en zo kan er gewerkt worden aan thema’s die spelen.

Thema’s kunnen zijn;

 • (Onbewuste) patronen
 • Communicatie; contact maken, verbinding leggen, bewustwording, grenzen
 • Mindfulness; met aandacht leven in het hier en nu, innerlijke rust
 • Authenticiteit
 • Keuzes
 • Balans tussen hoofd, hart en handen
 • Eigenkracht

Bij hulpverlening met paarden ben ik vooral gericht op emotieregulatie bij mensen met een beperking. Deze vorm van hulpverlening is ook onderdeel van het aanbod van zorgboerderij Lenteheuvel en kan  ambulant worden ingezet. Door aandacht te geven aan de verschillende basisbehoeftes kan het welzijn van mensen worden vergroot. In het contact met de paarden kunnen behoeftes worden vervult en in samenwerking met de paarden nieuwe vaardigheden worden geleerd.
De hulpverlening is er op gericht om middels de paarden de cliënt nieuwe ervaringen op te laten doen die bijdragen aan het welzijn van de cliënt. Deze intense ervaringen kunnen bijdragen aan het vergroten of ontwikkelen van vaardigheden.

Doelen kunnen zijn;

 • Het vergroten van leermogelijkheden
 • Het vergroten van Sociale vaardigheden
 • Het verkrijgen van meer regie over executieve functies
 • Het vergroten van de concentratie
 • Het bieden van rust en ontspanning, bieden van een gevoel van veiligheid
 • Het vergroten van communicatie; contact maken, verbinding leggen, grenzen aangeven opkomen voor jezelf
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde, ontwikkelen positief zelfbeeld, stimulans van het oplossend vermogen
 • Talenten ontdekken
 • Het leven vanuit eigen kracht
 • Het ontdekken van de invloed van je eigen lichaam en gedrag?
 • In contact komen met je gevoel, het kunnen uiten van emoties
 • Het verwerken van levenservaringen

Behandeling

Vanaf oktober 2021 biedt Lentezicht ook behandeling. Ik ben opgeleid tot Cref-behandelaar en zal verder opgeleid worden tot psycho-sociaal therapeut. Vanuit deze methode wordt behandeling geboden aan kinderen en volwassenen, welke gericht is op het versterken van het basisvertrouwen. Deze behandeling kan met en zonder paarden worden geboden. Er wordt aan de hand van verschillende oefeningen gewerkt aan je persoonlijke basis. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, patronen doorbroken, verbindingen worden gelegd en nieuwe inzichten ontstaan. EMDR kan ingezet worden om levenservaringen een plek te geven en verwerking te laten plaats vinden.

First image