Samenwerking in Beweging

Coaching en hulpverlening met paarden is breed inzetbaar voor jong en oud, individueel en in teamverband. Paarden helpen ingangen te vinden naar je lichaam, je gevoel en naar je hart.

Een paard neemt je zoals je bent en zo kun je vrij zijn om jezelf te zijn. Zo zet de samenwerking met paarden ons weer in beweging!

Paarden reageren op onze energie en wat wij non-verbaal uitstralen, zo kom je tot de kern. We kunnen onze balans hervinden en ons weer compleet voelen. In contact met paarden kunnen er intense en concrete ervaringen opgedaan worden die een onuitwisbare indruk op ons maken. Deze ervaringen kunnen bijdragen aan zelfbewustzijn  en onze persoonlijke ontwikkeling een duwtje in de rug geven. Verbindingen worden gelegd tussen ons gevoel, gedrag en ons begrip waardoor nieuw gedrag kan ontstaan. Deze vaardigheden kunnen we direct in praktijk brengen waardoor deze eigen gemaakt kunnen worden.

Wanneer wij op een paard afstappen begint er een avontuur. Een paard voelt, is in het moment, is altijd eerlijk en ze reageren op wat in ons leeft, zonder daar een oordeel over te vellen. Vanuit de bindingsdrang van het paard maakt het paard contact en stemt het paard op ons af. Het paard zoekt binnen dit contact naar duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Ben jij congruent? Doe jij wat je zegt?

Hoe werkt het?

Nadat we eerst persoonlijk kennis hebben gemaakt en  jouw vraag of thema hebben besproken, gaan we aan de slag. Naast het gesprek aangaan, gaan we vooral ervaren. Op jouw tempo en in alle rust kijken we wat er nodig is. De omgang met zo’n puur, imposant wezen wat volledig in het nu leeft en reflecteert op wat er is maakt altijd iets bij je los. En dat biedt nieuwe ingangen, kansen naar zelfbewustzijn en groei. Tijdens de coaching maken we met de inzet van de paarden de vertaalslag naar het dagelijks leven.

Is dat wel wat voor mij?!

Misschien heb je niks met paarden of vind je ze misschien wel eng. De paarden zijn ondersteunend binnen de samenwerking. Er wordt gewerkt bij en met de paarden en niet er op. Ervaring met paarden is dus niet nodig. Er is aandacht voor de kennismaking met de kudde. Al meer mensen zijn je voor gegaan, die aangaven paarden eng te vinden. De angst mocht er zijn en al snel stelden de paarden hen op hun gemak. Het kon mee genomen worden in het proces en dat leverde mooie momenten op!

Om tot je kern te komen is er moed, durf en lef nodig. Hierbij nodig ik je uit om de eerste stap te zetten!

 

Hulpverlening,coaching of behandeling

Wat is het onderscheid tussen hulpverlening en coaching met paarden?

Coaching wordt geboden aan iedereen die wil groeien in inzicht of in persoonlijke processen. Spelen er levensvragen? Ervaar je stress, of lichamelijke klachten zonder aanwijsbare redenen? Coaching biedt kortdurende trajecten die kunnen bestaan uit 1 of meerdere sessies. Bij coaching met paarden is er een duidelijke wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Er is aandacht voor verdere ontwikkeling. Doelen van coaching kunnen zijn, het vergroten van de persoonlijke effectiviteit of (professionele) vaardigheden van de gecoachte. Hierbij zijn vooraf gestelde doelen of een concrete vraag een uitgangspunt. Coaching helpt te erkennen wat er is en zo kan er gewerkt worden aan thema’s die spelen.

Thema’s kunnen zijn;

 • (Onbewuste) patronen
 • Communicatie; contact maken, verbinding leggen, bewustwording, grenzen
 • Mindfulness; met aandacht leven in het hier en nu, innerlijke rust
 • Authenticiteit
 • Keuzes
 • Balans tussen hoofd, hart en handen
 • Eigenkracht

Bij hulpverlening met paarden ben ik vooral gericht op emotieregulatie bij mensen met een beperking. Deze vorm van hulpverlening is ook onderdeel van het aanbod van zorgboerderij Lenteheuvel en kan  ambulant worden ingezet. Door aandacht te geven aan de verschillende basisbehoeftes kan het welzijn van mensen worden vergroot. In het contact met de paarden kunnen behoeftes worden vervult en in samenwerking met de paarden nieuwe vaardigheden worden geleerd.
De hulpverlening is er op gericht om middels de paarden de cliënt nieuwe ervaringen op te laten doen die bijdragen aan het welzijn van de cliënt. Deze intense ervaringen kunnen bijdragen aan het vergroten of ontwikkelen van vaardigheden.

Doelen kunnen zijn;

 • Het vergroten van leermogelijkheden
 • Het vergroten van Sociale vaardigheden
 • Het verkrijgen van meer regie over executieve functies
 • Het vergroten van de concentratie
 • Het bieden van rust en ontspanning, bieden van een gevoel van veiligheid
 • Het vergroten van communicatie; contact maken, verbinding leggen, grenzen aangeven opkomen voor jezelf
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde, ontwikkelen positief zelfbeeld, stimulans van het oplossend vermogen
 • Talenten ontdekken
 • Het leven vanuit eigen kracht
 • Het ontdekken van de invloed van je eigen lichaam en gedrag?
 • In contact komen met je gevoel, het kunnen uiten van emoties
 • Het verwerken van levenservaringen

Behandeling

Vanaf oktober 2021 biedt Lentezicht ook behandeling. Ik ben opgeleid tot Cref-behandelaar en zal verder opgeleid worden tot psycho-sociaal therapeut. Vanuit deze methode wordt behandeling geboden aan kinderen en volwassenen, welke gericht is op het versterken van het basisvertrouwen. Deze behandeling kan met en zonder paarden worden geboden. Er wordt aan de hand van verschillende oefeningen gewerkt aan je persoonlijke basis. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, patronen doorbroken, verbindingen worden gelegd en nieuwe inzichten ontstaan. EMDR kan ingezet worden om levenservaringen een plek te geven en verwerking te laten plaats vinden.

Ouderenzorg

Op zorgboerderij Lenteheuvel is plek voor iedereen met een beperking en een zorgvraag. We richten ons expres niet op één groep, omdat we juist op basis van persoonlijkheid en diversiteit een mooie, sociale groep willen creëren.

Toch lichten we de ouderenzorg specifiek toe. Op maandag en donderdag begeleiden we een groep ouderen met bijvoorbeeld beginnende dementie of alzheimer die normaal gesproken nog thuis wonen en intensief begeleid worden door mantelzorgers. Op deze twee dagen kunnen de mantelzorgers even bijkomen en hebben zij de handen vrij.

De ouderen beleven ondertussen twee dagen in een nieuwe omgeving, waarbij ze genieten van het buiten zijn en de omgang met de dieren. Bij ons blijven ze geactiveerd worden. Ze helpen mee op de boerderij en bij onze activiteiten naar gelang ze daartoe in staat zijn.

Een dochter van één van de ouderen die dagbesteding heeft: “Mijn vader krijgt zijn praatjes weer terug. Ik hoorde hem eindelijk weer fluiten. Dat heeft hij jaren niet gedaan. Het was voor hem niet goed dat hij thuis werd gehouden en dat er altijd iemand op zijn lip zat.”

Kwaliteit van leven, dat is waar het om gaat. Ook ouderen voelen zich thuis op zorgboerderij Lenteheuvel, juist in de combinatie met de jongere mensen, de dieren, elkaar en het buiten-zijn.

Meer informatie

Bent u of ben jij benieuwd of zorgboerderij Lenteheuvel een passende plek is voor een oudere die u kent? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
06 4123 0310

info@zorgboerderijlenteheuvel.nl

Agenda

Op dit moment zijn er geen workshopdagen ingepland. Ben je nieuwsgierig? wil je meer informatie? Dan ben je van harte welkom! Een workshop op aanvraag is ook mogelijk…

En kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Lentezicht of op  Instagram, mail naar lentezicht@gmail.com, of bel naar 0641230310

Teamcoaching met de kudde

Voor bedrijven, organisaties en groepen heeft Lentezicht een aanbod met de kudde. Coaching met paarden is bijzonder geschikt voor groepen en teams. Paarden zijn in hun element wanneer ze in de kudde zijn. Ze communiceren, werken samen, zorgen voor harmonie, streven veiligheid na en doen dit op een zo effectief mogelijke manier. Het geheel is afhankelijk van de afzonderlijke leden van de kudde.

Samenwerking, balans, communicatie en leiderschap zijn een aantal thema’s die spelen in groepsdynamiek. Ieder lid verdient hierbinnen een eigen plek. Via coaching met paarden wordt helder wat de groep of het team nodig heeft, hoe het functioneert, hoe er wordt gecommuniceerd en wat er kan worden verbeterd.

Waar liggen krachten, welke talenten zijn aanwezig en hoe kun je elkaar versterken? Wat is de gezamenlijke doelstelling? Kent iedereen zijn verantwoordelijkheid? Coaching is leerzaam, geeft nieuwe inzichten en is daarnaast ook leuk!

 Teamcoaching biedt:

 • Inzicht in groepsprocessen
 • Inzicht in rollen
 • Brengt in beeld hoe groepsprocessen werken
 • Draagt bij aan teambuilding
 • Geeft kennis over non-verbale communicatie
 • Geeft tools om fysieke signalen vanuit het lichaam op te kunnen pikken
 • Laat zien wat iemands talenten en valkuilen zijn
 • Geeft feedback in groepsverband

De teambuilding wordt geboden door Judith en Allard Teekens

 

 

Begeleiding

ZORG OP MAAT

Wij kijken naar mogelijkheden, interesses en kansen en werken competentiegericht. We hebben een divers aanbod van activiteiten en zorg, maar blijven vraaggericht. Zit er in de activiteiten zoals we deze beschrijven geen aanbod, dan kunnen we zorg bieden op maat. Samen met jou kijken we hoe jij jouw talenten kunt inzetten en betekenisvol werk kunt doen.

 

Intakegesprek

Bent u of ben jij benieuwd of zorgboerderij Lenteheuvel een passende plek is voor een specifieke zorgvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
06 4123 0310 Judith Teekens

06 2500 7562 Allard Teekens

info@zorgboerderijlenteheuvel.nl

Hulpverlening met paarden

U kunt bij zorgboerderij Lenteheuvel ook terecht voor hulpverlening of coaching met paarden.
Paarden beschikken over eigenschappen die ons als mens verder kunnen helpen op verschillende leefgebieden.
Voor meer informatie kunt u vragen naar Judith Teekens of mailen naar lentezicht@gmail.com

Vraag voor meer informatie naar Judith Teekens

Workshops en Teamcoaching

Individueel of in groepsverband kan er deelgenomen worden aan een workshop. Voor teams is er een aanbod voor teamcoaching met de kudde.

Wil je met een team deelnemen aan deze vorm van teamcoaching? Lees dan verder voor meer informatie.

Acces-bars

Emoties, gedachtes en overtuigingen, ervaringen slaan wij op in ons lichaam. Ons lichaam weet het! Soms ervaren we klachten die we niet goed kunnen plaatsen. We kunnen uit balans raken doordat blokkades in ons lijf verhinderen dat energie kan stromen.

Acces-bars kunnen een middel zijn om blokkades los te laten en energie weer te laten stromen.